HAVO-scholieren 

Na de HAVO kies je over het algemeen voor een vervolgopleiding. Bij de keuze voor een vervolgopleiding kan je worden geholpen door de schooldecaan. Op de school is daarvoor informatie aanwezig. Maar hier kun je ook terecht!

Als HAVO eindexamenkandidaat kun je kiezen voor een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (HBO) op een hogeschool.
HBO-opleidingen zijn voornamelijk gericht, naast de overdracht van vaktheoretische kennis, op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.

HBO-opleidingen duren meestal 4 jaar (240 studiepunten ofwel ECTS (European Credit Transfer System)-punten), waarvan 1 jaar propedeuse en 3 jaar hoofdfase. Er zijn varianten die korter duren, maar dit is bijna alleen het geval als je al een soortgelijke opleiding hebt afgerond.
 
Na het behalen van je HBO-diploma mag je de volgende titels voeren:

bc. (baccalaureus)-graad bij een afgeronde studie aan een hogeschool met een niet-technische of natuurwetenschappelijke achtergrond. In de praktijk gebruiken afgestudeerden zelden deze titel.  

ing. (ingenieur) graad bij een afgeronde studie aan een hogeschool met een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond. Deze titel wordt in praktijk (ook na invoering van het BaMa-stelsel) wèl vaak gebruikt, en dan vooral in de wetenschappelijke wereld. 

Door de invoering van de bachelor/master-structuur is een HBO-opleiding een 4-jarige bacheloropleiding geworden.
Als je een HBO-(bachelor)diploma hebt behaald kun je in principe, na universitaire goedkeuring van een commissie of studieadviseur, een masterstudie gaan volgen aan een universiteit.

 

 

 

 

Duaal studeren, iets voor jou?

Duaalstudent.nl

Slaat een brug tussen werken en studeren!

 

Studiefinanciering

Hoeveel krijg jij per maand en wat kun je extra lenen?

ibgroep

 

Gratis StudentenBox aanvragen?

 Bekijk hier wanneer ' ie weer beschikbaar is!